Metro

Prishtina synon të fusë në funksion rrethrrotullimet “Turbo”

 

Tollovia është ajo që e karakterizon pothuajse vazhdimisht rrethrrotullimin e Flamurit në Prishtinë.

Meqë lidh disa pjesë të kryeqytetit, ky rrethrrotullim është burim i shumë aksidenteve.