Metro

Komuna e Prishtinës thotë se janë rritur të hyrat në buxhet

Komuna e Prishtinës thotë se janë rritur të hyrat në buxhet
 

Komuna e Prishtinës thotë se gjoba nuk është qëllim në vete, por mjet për të ndikuar në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve që të punojnë sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

Sipas komunës, qindra të tilla janë shqiptuar sivjet nga Drejtoria e Inspekcionit, sipas rasteve që janë hasur në terren.