Metro

Këshilli i Prindërve në Prishtinë rekomandon ndërprerjen e ekskursioneve në Shqipëri

Foto: Driton Paçarada / KD / ilustrim
 

Këshilli i Prindërve në Prishtinë rekomandon ndërprerjen e ekskursioneve në Shqipëri

Këshilli i Prindërve i Komunës së Prishtinës (KPP), me ftesë nga Drejtoria Komunale e Arsimit e Komunës së Prishtinës, e ka vëzhguar procesin e vlerësimit dhe përzgjedhjes së ofertave për zhvillimin e ekskursioneve në Shqipëri të nxënësve të shkollave të mesme të Prishtinës.