Metro

Dy shtigje të reja në Gërmi për të njohur bimët dhe kafshët

Dy shtigje të reja në Gërmi për të njohur bimët dhe kafshët

Drejtoria e Parqeve të komunës së Prishtinës në bashkëpunim me organizatën WWF Adria kanë krijuar dy shtigje në parkun Gërmia të kryeqytetit.

Përgjatë tyre janë vendosur edhe pika informuese në mënyrë që qytetarët të mund të identifikojnë bimët apo kafshët.