Metro

Ujësjellësi “Prishtina” nis mbledhjen e borxheve me Përmbarues Privatë

Foto: Koha / ilustrim
 

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” (KRUP) njofton të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit Prishtinë, Fushë Kosovë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Drenas dhe Graçanicë se, nga sot janë formuar komisione të veçanta për verifikimin dhe dërgimin/procesimin e lëndëve te Përmbaruesit Privat, të konsumatorëve që kanë obligime të pashlyera ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe të atyre konsumatorëve të cilët kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike dhe të cilët nuk iu janë përmbajtur kontratës së nënshkruar nga të dyja palët.

Kompania njofton po ashtu se borxhi total ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit është mbi 40 milionë euro derisa, nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike kanë përfituar mbi 52 mijë konsumatorë, ku një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk iu janë përmbajtur marrëveshjes kontraktuale.