Metro

Gashi: Bartja e 25 milionëve, dështim skandaloz qeverisës në Prishtinës

Gashi: Bartja e 25 milionëve, dështim skandaloz qeverisës në Prishtinës
 

Raporti financiar 2018 i kryetarit të Komunës së Prishtinës është dokumenti më i saktë që flet për të arriturat apo dështimet skandaloze të qeverisë së tij dhe vetë atij për periudhën një janar – tridhjetë e një dhjetor 2018, shkruan Agim Gashi, këshilltar nga radhët e LDK-së në Kuvendin e Komunës së Prishtinës, njëri prej drejtorëve komunalë në kohën kur Prishtina qeverisej nga LDK-ja.

Pasqyrat financiare tregojnë se , si rezultat i dështimeve qeverisëse në fushën e shpenzimeve kapitale, shërbimeve dhe mallrave dhe subvencioneve dhe transfereve, barten për vitin 2019 hiç më pak se 25 milionë euro. Pra, kjo qeveri, nuk ka arritur të investojë në fushat më të rëndësishme siç është arsimi, infrastruktura e ujërave të zeza dhe ajo rrugore, mirëmbajtja e rrugëve dhe hapësirave publike, subvencionimet në bujqësi dhe zhvillimi rural, fusha e kulturës , rinisë dhe sportit, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale dhe aq më keq, qe gjashtë vjet nuk arriti të hartojë dhe miratojë Hartën Zonale, si dokument obligativ bazik ligjor, nga i cili krijohen kushte ligjore për t’i përmbushur kërkesat dhe nevojat për t’i ndryshuar planet rregullative të hollësishme në Prishtinë, thekson Gashi në reagimin e tij.