Metro

Projektligji për paga do t’i barazojë pagat e kryetarëve të komunave me ato të ministrave

 

Status të veçantë ka marrë Komuna e Prishtinës, në momentin që është miratuar Ligji për kryeqytetin.

Një grant shtesë ka marrë kryeqyteti në bazë të këtij ligji.