Metro

Asnjë veprim për themelimin e policisë së kryeqytetit

Rritja e buxhetit është hapi i parë pas statutit kryeqytet me ligj. Megjithatë, Ligji për Prishtinën që është miratuar tetë muaj më parë nga Kuvendi i Kosovës, ende nuk është zbatuar plotësisht.

Prishtina vazhdon të kërkojë ndihmën e policisë, por ende nuk e ka policinë e qytetit.