Lifestyle

Qëndrimi ulur, armik i jetëgjatësisë

 

Qëndrimi ulur është zakoni i cili duhet të hiqet për të pasur jetë më të gjatë.

Një studim që është bërë në vitin 2018i publikuar në “Journal of the American Medical Association”, ka treguar se shumë njerëz shpenzojnë kohën më të madhe të ditës duke qëndruar ulur. Sipas studimit, ata që qëndrojnë ulur kanë jetë relativisht më të shkurtër se sa ata që kanë aktivitete ditore të çfarëdollojshme.