Lifestyle

12 mënyra për të rënë në peshë

 

Nëse jeni mbi 40 vjeç, mund ta keni vënë re se është më e lehtë për të shtuar në peshë sesa për të rënë. Ndryshimet në mënyrën e të ngrënit, aktivitetin fizik, hormonet dhe si trupi e ruan dhjamin, të gjitha këto faktorë luajnë rol në shtimin apo rënien në peshë.

Ja disa hapa të thjeshta që duhet të ndërmerrni për të rënë në peshë: