Lifestyle

Sëmundjet që mund të shkaktohen nga ringrohja e vajit

 

A përdorni të njëjtin vaj më shumë se një herë kur gatuani? Nëse po, kjo është një praktikë shumë e pashëndetshme, megjithëse çmimi i tij është trefishuar thuajse.

Substancat toksike