Lifestyle

Ushqimet funksionale dhe roli i tyre në mirëqenien e njeriut

 

Koncepti i ushqimeve funksionale lindi në Japoni. Në vitet 1980, autoritetet shëndetësore në Japoni pranuan se një cilësi e përmirësuar e jetës duhet të shoqërojë rritjen e jetëgjatësisë së të moshuarve në popullatë nëse kostot e kujdesit shëndetësor duheshin kontrolluar.

Ndaj u prezantua koncepti i ushqimeve që u zhvilluan posaçërisht për të promovuar shëndetin ose për të zvogëluar rrezikun e sëmundjes.