Lifestyle

Aftësitë e fshehura të shqisave

 

Sa shqisa ka një njeri i zakonshëm? Duke supozuar se i barazojmë shqisat me receptorët e tyre, siç janë retinat e syve dhe kokleja tek veshët, atëherë përgjigjja tradicionale ndaj kësaj pyetjeje është pesë: shikimi, dëgjimi, prekja, nuhatja dhe shijimi.

Ato quhen shqisat “eksteroceptive”, pasi mbledhin informacione për botën e jashtme. Por trupi jonë ka gjithashtu receptorë për ngjarjet që ndodhin brenda nesh, si rrahja e zemrës, zgjerimi i mushkërive, zhurmat në stomak dhe shumë lëvizje të tjera, për të cilat nuk jeni plotësisht të vetëdijshëm.