Lifestyle

Shkencëtarët subjekt i kërcënimeve fizike dhe seksuale për shkak të deklaratave për COVID-19

 

Më shumë se një e pesta e shkencëtarëve që kanë folur publikisht në media për Covid-19 i janë nënshtruar kërcënimeve të dhunshme fizike dhe seksuale, sipas hulumtimit të ri.

Nga 321 ekspertë të anketuar nga revista Nature, rreth 15 përqind thanë se kishin përjetuar kërcënime me vdekje, ndërsa më shumë se një e katërta e të anketuarve thanë se "gjithmonë" ose "zakonisht" morën komente ose sulme personale pasi folën për Covid.