Lifestyle

Çfarë mund dhe çfarë nuk mund të arrijnë vaksinat kundër COVID-19?

Çfarë mund dhe çfarë nuk mund të arrijnë vaksinat kundër COVID-19?
 

Gjëja që vaksinat nuk mund ta arrijnë ose, më saktë, që ende nuk është konfirmuar përfundimisht se mund të arrijnë është: Nuk dihet ende sigurt se sa ndihmon vaksina në ndalimin e përhapjes së virusit apo në pakësimin e përhapjes në popullsi. Nuk është po ashtu e konfirmuar qartë se deri sa kohë ruan vaksina imunitetin dhe nëse të vaksinuarit përkohësisht vazhdojnë ta kenë virusin dhe mund t’ua bartin të tjerëve

Pothuajse i gjithë viti i shkuar ka kaluar me presionin për të siguruar një vaksinë ndaj COVID-19. E gjithë bota mësoi çfarë janë vaksinat mARN, i ndoqi me interesim të madh të dhënat mbi studimet dhe mbajti shpresën për efektin e tyre. Ndërkaq, të gjithë mendonin në brendësi se nëse një vaksinë më në fund do të zhvillohet, atëherë çdo gjë do të shkojë për mirë dhe atë në afat sa më të shkurtër kohor.

Tani që vaksinat veçse ekzistojnë, jo gjithçka del se funksionon ashtu siç ishte menduar.