Lifestyle

Shërimi i tërë familjes

Shërimi i tërë familjes

Në natën kur kisha dorëzuar aplikimin tim për fakultet, u shtriva në shtrat dhe vështrova qiellin përmes dritares sime për orë të tëra. Iu luta hënës që të vdisja sa më shpejt. Në dukje, dukesha e përkryer (të paktën për të rriturit që më thanë): pikë të mjaftueshme në Testin Kombëtar qysh në herën e parë, tri teste të lëndëve perfekte, 10 teste perfekte AP, fituese e çmimeve kombëtare, kryetare e disa klubeve, vullnetare, krijuese e një organizate edukative jopërfituese. Por më mirë do të vdisja sesa ta kuptoja që fjala “perfekt” prapëseprapë nuk mjaftonte për t’u pranuar në universitetet ku i kisha vërë synimet e mia.

Depresion e ankth