Lifestyle

Sa kohë të jetës e kalojmë duke punuar?

Sa kohë të jetës e kalojmë duke punuar?

100 mijë orë. Kjo është koha mesatare që e kalojmë duke punuar.

Puna na konsumon më shumë kohë dhe energji se çfarëdo aspekt tjetër i jetës. Prandaj, pse të mos e bëjmë atë një eksperiencë domethënëse madje edhe ta shijojmë atë?