Lifestyle

Sherbela bima që ndihmon në përmirësimin e kujtesës

 

Nuk ka rëndësi sa jeni të moshuar, pasi humbja e kujtesës nuk diskriminon me moshë apo gjini.

Pavarësisht nëse duam ta kujtojmë çfarë kemi ngrënë për darkë në natë më herët, ndonjë kujtim nga fëmijëria apo edhe emri i ndonjë personi që e kemi takuar disa herë, rikujtimi i këtyre gjërave mund të përmirësohet nga një ndryshim i vogël në dietën tuaj.