Lifestyle

Termocentralet e qymyrit të Ballkanit Perëndimor tejkalojnë kufijtë e ndotjes 6 herë

Foto: Driton Paçarada / Koha / ilustrim
 

Dy vjet e gjysmë që nga legjislacioni i kontrollit të ndotjes sipas Traktatit të Komunitetit të Energjisë, që detyroi qeveritë e Ballkanit Perëndimor të zbatojnë normat e BE-së, analiza e re Bankwatch gjen ndotjen e ajrit - kryesisht dioksidin e squfurit (SO2) dhe emetimet e pluhurit mbeten të larta - nga termocentralet me qymyr, duke i marrë frymën komuniteteve në të gjithë rajonin dhe më gjerë.

Edicioni i vitit 2020 i raportit, “Përshtat ose mbyll” (“Comply or Close”), tregon që, në vend që të afrohen më shumë me pajtueshmërinë, emetimet e SO2 në termocentralet e qymyrit të mbuluara nga Planet e Reduktimit të Emisioneve Kombëtare në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi u rritën gjatë vitit 2019.