Lifestyle

Llojet e maskave që ofrojnë mbrojtjen më të mirë ndaj virusit

Llojet e maskave që ofrojnë mbrojtjen më të mirë ndaj virusit

Aty, ku rreziku nga infeksioni është në shkallën më të lartë, stafi mjekësor ka nevojë për pajisje personale të mbrojtjes të standardit më të lartë të mundshëm, atyre që e kanë kapacitetin për t’i mbrojtur ata plotësisht nga virusi.

Forma më e thjeshtë e mbulimit të fytyrës janë maskat kirurgjikale, të punuara përgjithësisht nga tri shtresa letre apo materialit. Ato janë rezistuese ndaj spërklave, si ato që shkaktohen prej kollitjes apo teshtitjes, por ofrojnë fare pak mbrojtje nga vetë grimcat virale, të cilat kanë një madhësi prej vetëm rreth 100 nanometrash (një nanometër është sa e njëmiliardta pjesë e metrit).