Lifestyle

Fëmijët kanë përgjysmë më pak gjasa të preken nga koronavirusi

 

Fëmijët dhe adoleshentët kanë përgjysmë më pak gjasa që të preken nga koronavirusi, është konstatuar pas një rishikimi masiv të të dhënave.

Gjetjet, të cilat janë bërë nga UCL-ja dhe shkolla londineze për Higjienë dhe Mjekësi Tropikale, do t’i kontribuojnë debatit rreth mënyrës së rihapjes së shkollave.