Lifestyle

Selfiet kthehen në obsesion

Selfiet kthehen në obsesion

Shkrepim 93 miliona ”selfie” në ditë, një obsesion dhe varësi e vërtetë për disa.

”Selfiet janë simptoma e një shqetësimi serioz të përhapur, që po çon në njohjen e vetvetes vetëm përmes shikimit të të tjerëve”, shpjegon Giovanni Stanghellini i Departamentit të Shkencave Psikologjike, Shëndetit dhe Territorit të Universitetit të Kietit.