Lifestyle

Stresi financiar kërcënim serioz për shëndetin e njeriut

Stresi financiar kërcënim serioz për shëndetin e njeriut
 

Të gjithë jemi të stresuar, pothuajse çdo ditë, dhe në shumicën e rasteve paraja është arsyeja.

Pagat e vogla, huat, kreditë, të gjitha këto kanë pasoja të rënda për shëndetin e përgjithshëm të njerëzve.