Lifestyle

Të pasurit një motër, ju bën më të lumtur

Të pasurit një motër, ju bën më të lumtur
 

Hulumtimet nga Universiteti De Montfont dhe Universiteti Ulster pretendojnë se të pasurit e një motre ju bën më të lumtur dhe më optimistë.

Gjatë këtij Studimi janë intervistuar rreth 571 të rinj të moshave 17 deri në 25 vjeç për jetën e tyre dhe zbuloi se ata që u rritën me motra kishin më shumë mundësi të ishin të lumtur.