Lëmsh

Brenda ndërtesës që vetëriciklohet

 

Nga jashtë, Thoravej 29 në veriperëndim të Kopenhagës mund të mos duket shumë vend tërheqës.

Por nëse i hidhni një sy brenda dhe do të gjeni arkitektë dhe punëtorë që rinovojnë dhe ripërdorin elementet e ndërtesës - në thelb, kjo nënkupton se ndërtesa “po riciklohet vetë”.