Lëmsh

Islanda përballë një të ardhmeje pa akullnaja

Islanda përballë një të ardhmeje pa akullnaja
 

Vatnajökull, një ndër akullnajat më të mëdha të Evropës po zhduket me ritme alarmante. Megjithë gjendjen kritike, ka shkencëtarë që mendojnë se situata nuk është e pashpresë dhe se mund të ngadalësohet me masat e duhura.

Vatnajökull është akullnaja më e madhe e Islandës dhe për nga vëllimi është më e madhja edhe në Evropë. Ajo mbulon 8% të Islandës dhe ujërat që rezultojnë nga shkrirja ushqejnë lumenjtë më të fuqishëm të vendit.