Lëmsh

Kur emotikoni duke qeshur përdoret në raste të gabuara

 

Ndonëse ka rreth 15 vjet që është hapur Facebook-u, ende shumë njerëz mbarë botës nuk dinë ta përdorin mirë, dhe ka prej tyre, që ende s’i kanë kuptuar domethëniet e emotikonëve.

Emotikonët që shpërfaqin fytyra të ndryshme, e nganjëherë në vend të shkrimit vendos një të tillë për të treguar emocionet, jo gjithherë kuptohet ashtu si është.