Lëmsh

Këpucët e para janë prodhuar para 710 vjetësh

 

Më 20 maj të vitit 1310, prodhohen këpucët e para për të dy këmbët, veças, të djathtë dhe të majtë.

Deri atëherë, këpucët ishin njësoj dhe njerëzit i mbathnin ato një ditë në këmbën e majtë e ditën tjetër në këmbën e djathtë, që të konsumoheshin të dyja njëherësh.