Lëmsh

Gjurmohen për herë të parë sinjale radio të rregullta nga kozmosi

Gjurmohen për herë të parë sinjale radio të rregullta nga kozmosi

Shkencëtarët kanë detektuar për herë të parë sinjale radio nga hapësira jashtë sistemit diellor që përsëriten në intervale të rregullta.

Kapja e parë u dëgjua një herë në një orë për katër ditë, mandej u ndërpre për të rinisur sërish 12 ditë më vonë.