Lëmsh

Japonezët i lyejnë lopët e zeza si zebra për të parë si ndikon kjo te mizat

Japonezët i lyejnë lopët e zeza si zebra për të parë si ndikon kjo te mizat

Disa studiues japonezë vendosën që të lyenin lopët e zeza me vija të bardha si zebrat për të parë sesi ndikon kjo te mizat.

Nga studimi u vërejt se lopët me vija të bardha kishin prani më të ulët të mizave dhe pickimeve prej tyre sesa lopët e zeza.