Lëmsh

Fotografitë historike që të gjithë mendojnë se janë të vërteta

Fotografitë historike që të gjithë mendojnë se janë të vërteta

Sot është shumë e vështirë të dallosh një foto reale nga një e rreme në internet. Mediet masive zakonisht na mashtrojnë.

Kjo ndodh pasi që është me të vërtetë sfiduese për të kuptuar nëse një foto është fotografuar apo jo.