LAJMET E MBRËMJES

Dalin nga paraburgimi sulmueset e së moshuarës në Pejë

 

Gjykata Supreme ka aprovuar kërkesën e mbrojtjes dhe ka liruar ende pa u bërë një muaj nga paraburgimi tri infermieret e arrestuara për sulmin ndaj një së moshuarës në Pejë që ishte e strehuar në shtëpinë e pleqve “Orenda”. Shkalla e tretë e ka marrë këtë vendim nën justifikimin se nuk ka rrezik për ndryshim të provave apo për ndikimi mbi të dëmtuarën, nga mbrojtja në liri e të dyshuarave. E avokati i së moshuarës e ka kualifikuar të jashtëligjshëm vendimin dhe ka ngritur dyshime mbi epilogun e rastit

Një javë para se të përfundojë afati i paraburgimit prej 30 ditësh, i përcaktuar nga Gjykata Themelore dhe ajo e Apelit, Supremja ka marrë vendim të premten për ndërprerjen e kësaj mase ndaj tri infermiereve të arrestuara për sulmin ndaj së moshuarës 70-vjeçare në shtëpinë e pleqve “Orenda”, në Pejë.

Kolegji i gjyqtarëve, i udhëhequr nga Agim Maliqi, me anëtarë Valdete Daka e Afrim Shabani dhe me bashkëpunëtorin profesional Bujar Bala, ka aprovuar kërkesën për mbrojtje në liri të shtruar nga avokati i të pandehurës A.R., Blerim Ademaj. E ka liruar atë së bashku edhe me dy infermieret e tjera.