LAJMET E MBRËMJES

Kërkimet shkencore nuk marrin fokus në buxhetin e UP-së për vitin 2023

 

Buxheti i planifikuar për sektorin e arsimit për vitin e ardhshëm është mbi 200 milionë euro. Nga kjo shumë 32 milionë janë planifikuar për Universitetin e Prishtinës.

Pjesa më e madhe e këtij buxheti është paraparë për paga e jo për investime kapitale a kërkime shkencore.