LAJMET E MBRËMJES

MASHTI do të punësojë 300 asistentë për fëmijë me aftësi të kufizuara

 

Ministria e Arsimit ka planifikuar që në vitin 2023 të angazhojë edhe 300 asistentë për fëmijë me aftësi të kufizuara. Zëvendësministri Dukagjin Pupovci, ka thënë se zotimi do të realizohet, meqë mbështetja e këtillë parashihet në grantin specifik të arsimit parauniversitar. Ai ka bërë të ditur se do të punësohen edhe 30 specialistë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dhe 59 këshilltarë për orientim në karrierë në nivelin e shkollave të mesme të ulëta

Shtim të numrit të asistentëve për fëmijët me aftësi të kufizuara për vitin 2023 kanë premtuar të premten në Ministrinë e Arsimit. Zëvendësministri Dukagjin Pupovci ka thënë se zotimi do të realizohet, meqë mbështetja e këtillë parashihet në grantin specifik të arsimit parauniversitar.

“Pra, tanimë është ndarë buxheti për këto që do t’ju them. Së pari, në vitin 2023 parashihet që të angazhohen edhe 300 asistentë të tjerë të fëmijëve me nevoja të veçanta. Pra, deri tani janë 200 të tillë që punojnë brenda sistemit dhe duke i angazhuar edhe 300 të tjerë ne faktikisht do t’i përmbyllim pak a shumë nevojat aktuale për asistentë të fëmijëve me nevoja të veçanta”, ka deklaruar Pupovci.