Kulturë

Ripushtimi i Kosovës nga ushtria serbe më 1918

Ripushtimi i Kosovës nga ushtria serbe më 1918
 

Në përfundim të Luftës së Parë Botërore me largimin e forcave austro-hungareze në tetor-nëntor 1918 Kosova dhe trevat e tjera të banuara me shqiptarë, të cilat Konferenca e Londrës e vitit 1913 ua kishte dhuruar Serbisë e Malit të Zi, u ripushtuan nga ushtria serbe.

Shpresat e shqiptarëve se përfundimi i luftës dhe marrëveshjet paqësore do t’i korrigjonin vendimet e padrejta të fuqive ishin të kota, shkruan Armend Mehmeti në numrin e sotëm të Kohës Ditore.