Kulturë

“Arinjtë bashkojnë njerëzit”, mbledhë artistë të komuniteteve të ndryshme në Prishtinë

 

19 arinjtë e Prishtinës i kanë bashkuar 10 artistë të rinj nga komuniteti shqiptar, serb dhe ai RAE.

Detyrë e tyre është që fotografitë e arinjve, t’i kthejnë në piktura.