Kulturë

Humbja e identitetit të kryeqytetit

 

K.J. Jormakka në një rast thekson se konstruktimi i arkitekturës sipas interpretimeve të shumta përmban disa principe, të cilat i gjejmë të jenë disi më të veçanta për t’i sqaruar, shkruan Kujtim Elezi në Shtojcën për Kulturë të Kohës Ditore.

Njëri nga këto është koncepti i Genius Locit, apo Shpirtit të vendit. Historia shënon raste kur monumente arkitektonike janë ngritur në qytete si mënyrë, përmes së cilës atyre (qyteteve) u jepet edhe një lloj identiteti, ndoshta i paramenduar sikurse rasti i Kullës së Babilonit.