Kulturë

Republikë apo Krahinë Autonome Letrare

 

Të njëjtin raft librash, por jo të njëjtat ëndrra

Libraria nuk përfshihet në hapësirat heterotopike. Spitalet dhe anijet, motelet dhe burgjet, muzetë dhe kuplaratë, varrezat dhe saunat nordike, po. Me gjithë përfytyrimet e bukura, libraritë ruajnë ende diçka prej kampeve të shfarosjes.