Kulturë

Rrokjet me dy kulme dhe eliminimi i tyre në shqipen e sotme

Për më shumë se gjysmë ore studiuesja Irena Sawicka ka folur për rrokjen në gjuhën shqipe, ndryshimet e saj, rrokjet me një kulm dhe ato me dy kulme, si dhe lëvizjen e tyre, karakteristika rrokjesore të trevave të ndryshme shqiptare, përfshirë edhe pjesën e Italisë Jugore, përkatësisht arbëreshët e Italisë

Në Fakultetin e Filologjisë ka vazhduar seria e ligjëratave që po mbahen në kuadër të Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Siç edhe ishte paralajmëruar, në kuadër të këtij Seminari ligjërata do të mbahen edhe nga albanologët e huaj. Nisur nga kjo, në ditën e tretë me radhë të Seminarit, albanologia nga Polonia, Irena Sawicka, ka mbajtur një ligjëratë me temën “Rrokja në gjuhën shqipe”.

 

Në Fakultetin e Filologjisë ka vazhduar seria e ligjëratave që po mbahen në kuadër të Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Siç edhe ishte paralajmëruar, në kuadër të këtij Seminari ligjërata do të mbahen edhe nga albanologët e huaj. Nisur nga kjo, në ditën e tretë me radhë të Seminarit, albanologia nga Polonia, Irena Sawicka, ka mbajtur një ligjëratë me temën “Rrokja në gjuhën shqipe”.

Për më shumë se gjysmë ore Sawicka ka folur për rrokjen në gjuhën shqipe, për ndryshimet e saj, për rrokjet me një kulm dhe ato me dy kulme, si dhe për lëvizjen e tyre, karakteristika rrokjesore të trevave të ndryshme shqiptare, përshirë edhe pjesën e Italisë Jugore, përkatësisht arbëreshët e Italisë.