Kulturë

“Weather Forecast” alarmon për urgjencën e mbrojtjes së natyrës

Vargjet “Pain, pain, go away, come again another day”, përsëritur katër herë, në veprën “Weather Forecast” sikur bërtasin teksa u bëjnë thirrje qytetarëve për t’u vetëdijesuar në raport me qasjen ndaj natyrës. Edhe simbolet për sinjalin, orën dhe baterinë në telefon kanë mesazh prapa

Nuk ka të bëjë me parashikim moti, por konstatim i së tashmes që determinon edhe të ardhmen. Qasja e panatyrshme ndaj natyrës, thirrja e përsëritur dhe urgjente për mbrojtjen e saj janë esenca e instalacionit të Driton Selmanit, që “ndërhyn” në natyrë dhe prej aty alarmon. Vargjet “Pain, pain go away, come again another day” kanë një histori prapa e Selmani i shndërron në mësim që duhet mësuar një orë e më parë

 

Nuk ka të bëjë me parashikim moti, por konstatim i së tashmes që determinon edhe të ardhmen. Qasja e panatyrshme ndaj natyrës, thirrja e përsëritur dhe urgjente për mbrojtjen e saj janë esenca e instalacionit të Driton Selmanit, që “ndërhyn” në natyrë dhe prej aty alarmon. Vargjet “Pain, pain go away, come again another day” kanë një histori prapa e Selmani i shndërron në mësim që duhet mësuar një orë e më parë

Për së paku një muaj, midis gjelbërimit në Parkun e Taukbahçes do të gjëllijë edhe arti. Aty ka zënë vend instalacioni i artistit Driton Selmani, shumë pranë rrethojave në njërin qosh të parkut. “Pain, pain go away, come again another day” janë fjalët me ngjyrë të bardhë permanente në tabelën shkollore të cilat, në fakt, janë fjalët e vajzës së artistit, që në fakt për një shqiptim shkronje të R-së në P, ia ndërron kuptimit vargut të këngës së njohur për fëmijë, që thërret për “largimin e shiut” për t’i lënë vend lojës. Por shqiptimi i tillë merr kontekstin e alarmit për të rritur.

Filozofia e gjithë punimit ngërthen brenda saj konceptin për ruajtjen e tokës, ujit dhe ajrit përmes riciklimit të materialeve.