Kulturë

Parkingjet në Qendrën Historike ndikim negativ në vlerat e zonës së mbrojtur

OJQ “EC Ma Ndryshe” ka prezantuar hartën e parkingjeve brenda Qendrës Historike dhe ka bërë të ditur se deri në vitin 2016 kanë qenë 25 parkingje private dhe 2 parkingje institucionale, derisa në vitin 2022 janë 30 parkingje private dhe 13 parkingje institucionale

Qarkullimi në rritje i automjeteve brenda Qendrës Historike të Prizrenit sipas një hulumtimi të OJQ-së “EC Ma Ndryshe” po ndikon negativisht në këtë zonë të mbrojtur, ngase krahas degradimit po ngarkohen rrugicat dhe hapësirat. Bashkë me këtë, sipas monitoruesve të shoqërisë civile, po shtohet edhe kërkesa për parkingje, që në vitet e shkuara ka rezultuar me rrënimin e ndërtesave tradicionale, duke dëmtuar kështu përpjekjet për ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore në zonën e mbrojtur me ligj. Ndërkaq pushteti lokal ka nisur hartimin e një rregulloreje për Qendrën Historike, me të cilën synon që t’i zgjidhë problemet ekzistuese në këtë zonë.

 

Aktivistët e shoqërisë civile në Prizren kanë shtruar nevojën për hartimin e një Plani të Mobilitetit për Qendrën Historike, me qëllim të zvogëlimit të numrit të automjeteve brenda kësaj zone, si dhe lirimit të hapësirave të uzurpuara për lëvizjen e lirë të këmbësorëve. Ata pohojnë se shtimi i qarkullimit të automjeteve ka pasur ndikim negativ në këtë zonë që mbrohet me ligj si trashëgimi kulturore

Qarkullimi në rritje i automjeteve brenda Qendrës Historike të Prizrenit sipas një hulumtimi të OJQ-së “EC Ma Ndryshe” po ndikon negativisht në këtë zonë të mbrojtur, ngase krahas degradimit po ngarkohen rrugicat dhe hapësirat. Bashkë me këtë, sipas monitoruesve të shoqërisë civile, po shtohet edhe kërkesa për parkingje, që në vitet e shkuara ka rezultuar me rrënimin e ndërtesave tradicionale, duke dëmtuar kështu përpjekjet për ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore në zonën e mbrojtur me ligj. Ndërkaq pushteti lokal ka nisur hartimin e një rregulloreje për Qendrën Historike, me të cilën synon që t’i zgjidhë problemet ekzistuese në këtë zonë.

Veron Tara nga OJQ “EC Ma Ndryshe” duke prezantuar hartën e parkingjeve brenda Qendrës Historike ka bërë të ditur se deri në vitin 2016 kanë qenë 25 parkingje private dhe 2 parkingje institucionale, derisa në vitin 2022 janë 30 parkingje private dhe 13 parkingje institucionale.