Kulturë

“Rrjetet e kulturës” – mundësi për dalje nga kriza e përbashkët

Udhëheqës organizatash nga vendi e rajoni, emërues të përbashkët kanë telashet në organizim e mbështetje financiare. Rrjetëzimi i tyre shihet si një mundësi për fuqizim e dalje nga kriza edhe financiare. Tema si këto janë hapur në panelin “Rrjetet e kulturës” të martën në kinemanë “Jusuf Gërvalla” në Pejë (Foto: Flakon Zharku)

Me folës nga organizata e platforma rajonale të kulturës në Ballkanin Perëndimor, paneli në kuadër të projektit “Partneriteti Publiko-Civil për Reformën në Qeverisjen Kulturore në Kosovë” ka hapur pyetje mbi rëndësinë e qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë së punës, si aset kryesor për mbështetje.

 

Sfidat e krijimit të rrjeteve kulturore nëpërmjet punës disavjeçare të skenës së pavarur artistike, vështirësitë me të cilat përballen brenda organizatave, stafi i cili avokon për ndryshime komunitare, mungesa e qëndrueshmërisë financiare dhe mirëbesimi institucional kanë qenë kryetemat e panelit të tretë, “Rrjetet e kulturës”, në kuadër të konferencës “Partneriteti Publiko-Civil për Reformën në Qeverisjen Kulturore në Kosovë” të martën në kinemanë “Jusuf Gërvalla” në Pejë. Telashet si këto janë të përbashkëtat e organizatave të kësaj natyre, e rrjetëzimi shihet si një lloj shansi për dalje nga kriza

Me folës nga organizata e platforma rajonale të kulturës në Ballkanin Perëndimor, paneli në kuadër të projektit “Partneriteti Publiko-Civil për Reformën në Qeverisjen Kulturore në Kosovë” ka hapur pyetje mbi rëndësinë e qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë së punës, si aset kryesor për mbështetje.

Nën moderimin e Luka Strikës, “Rrjetet e kulturës” bashkoi në një vend përvojën e Tihana Pupovacit nga “Kooperativa”, Lulzim Hotit nga “7 Arte”, Inga Remetas nga “Asociacija” dhe Aleksandar Popoviqit nga Asociacioni i Pavarur i Skenës Kulturore në Serbi.