Kulturë

“Unë jam ilir” si revoltë artistike për ruajtjen e trashëgimisë kulturore

“Hyjnesha në fron”, “Perëndesha ilire”, Kletia e Artemizi janë disa prej protagonistëve të kësaj performance artistike. Mirëpo ato nuk kthehen në formën e busteve, por në mediumin e pllakatit

“Qasja ndaj trashëgimisë kulturore tregon nivelin tonë”, kështu beson autori i performancës artistike, “Unë jam ilir”, i cili ka gërshetuar të vjetrën e modernen në të.

 

Profesori universitar dhe artisti Milot Gusija ka bashkuar 24 vepra artistike, në të cilat ka bërë ndërhyrje përmes dizajnit grafik në figurat e shquara të historisë e mitologjisë ilire, si dhe ka shfaqur një video-performancë në të cilën bëhet një jetësim digjital i identitetit kulturor. “E kam vërejtur që institucionet e trashëgimisë kulturore shumë pak po vizitohen dhe periudha ilire ka mbetur në harresë, e kam ndier si borxh këtë art performancë me qëllim që ta ngre vetëdijen”, ka thënë Gusija sa u përket motiveve që e kanë shtyrë ta jetësojë këtë nismë

“Qasja ndaj trashëgimisë kulturore tregon nivelin tonë”, kështu beson autori i performancës artistike, “Unë jam ilir”, i cili ka gërshetuar të vjetrën e modernen në të.

Profesori universitar dhe artisti Milot Gusija ka bashkuar 24 vepra artistike, në të cilat ka bërë ndërhyrje përmes dizajnit grafik në figurat e shquara të historisë e mitologjisë ilire, si dhe ka shfaqur një video-performancë në të cilën bëhet një jetësim digjital i identitetit kulturor.