Kulturë

“Gruaja, arkitekte e shoqërisë” me ngjyra kulturash e thirrje për barazi

Me pjesëtarë kryesisht nga komunitetet rom, ashkali, egjiptian, “Gruaja, arkitekte e shoqërisë”, të mërkurën në sheshin “Zahir Pajaziti”, nëpërmjet artit pamor e letrar shpalosi thirrjen publike për gjithëpërfshirje sociale

Paragjykimeve të shoqërisë diskriminuese kanë vendosur t’i dalin përballë me shumëdimensionalitetin artistik. Kombinimi i ngjyrave që përçojnë realitetin e ngrirë në një moment, fletët e mbushura me vargje e rreshta me mesazhe të fuqishme, aktivizmi ndaj fenomeneve negative, ngritja e zërit për drejtësi e barazi shoqërore dhe shpërfaqja e kulturës së tyre përmes artizanaleve të ndryshme përthekuan edicionin e tretë të festivalit multikulturor “Gruaja, arkitekte e shoqërisë”.

 

Paragjykimeve të shoqërisë diskriminuese kanë vendosur t’i dalin përballë me shumëdimensionalitetin artistik. Kombinimi i ngjyrave që përçojnë realitetin e ngrirë në një moment, fletët e mbushura me vargje e rreshta me mesazhe të fuqishme, aktivizmi ndaj fenomeneve negative, ngritja e zërit për drejtësi e barazi shoqërore dhe shpërfaqja e kulturës së tyre përmes artizanaleve të ndryshme përthekuan edicionin e tretë të festivalit multikulturor “Gruaja, arkitekte e shoqërisë”.

Me pjesëtarë kryesisht nga komunitetet rom, ashkali, egjiptian, e një pjesë edhe boshnjak, turk, serb e shqiptar, ky festival organizuar nga “Zëri i Romëve, Ashkalinjëve, Egjiptianëve” gjatë ditës së mërkurë, në sheshin “Zahir Pajaziti”, shpalosi thirrjen publike për gjithëpërfshirje sociale.