Kulturë

“Biber” përzgjedh 25 tregime që bëjnë thirrje për paqe në Ballkan

“Biber” përzgjedh 25 tregime që bëjnë thirrje për paqe në Ballkan
Mes faqeve do të shtypet edhe tregimi “Ptičice” nga Bojan Krivokapiq nga Novi-Sadi, që ka zënë vendin e parë. Pastaj tregimi “Kućica u šumi” i Alma Tabakut nga Sarajeva, që ka zënë vendin e dytë, dhe tregimi “Trokut” nga Maja Halapir nga Samobori, që ka zënë vendin e tretë

Janë 25 tregime të shkurtra që vënë në pah mirëkuptimin, zbutjen e urrejtjes dhe kapërcimin e paragjykimeve. Të gjitha rrugës për të parë botimin. Tregimet që kanë të bëjnë me pajtimin e popujve në ish-Jugosllavi, të përbashkëtat, ballafaqimin me të kaluarën e mbi të gjitha që bëjnë thirrje për paqe, do t’i japin formë librit të katërt të nxjerrë nga konkursi “Biber”. Mes faqeve do të shtypet edhe tregimi “Ptičice” nga Bojan Krivokapiq nga Novi-Sadi, që ka zënë vendin e parë. Pastaj tregimi “Kućica u šumi” nga Alma Tabak nga Sarajeva, që ka zënë vendin e dytë, dhe tregimit “Trokut” nga Maja Halapir nga Samobori, që ka zënë vendin e tretë. Njëlloj si në edicionet e kaluara, autorët e tri tregimeve më të mira do të shpërblehen e përmbledhja shumëgjuhëshe me tregime pritet që të dalë në dritë në vjeshtë.

 

Sipas jurisë, autorët e tregimeve në mënyrën e vet unike i kanë dhënë mbështetje idesë së krijimit të paqes, mirëkuptimit dhe lidhjes mes njerëzve. Njëlloj si në edicionet e kaluara, autorët e tri tregimeve më të mira do të shpërblehen, e 25 tregimet e përzgjedhura do të botohen në vjeshtë si një libër

Janë 25 tregime të shkurtra që vënë në pah mirëkuptimin, zbutjen e urrejtjes dhe kapërcimin e paragjykimeve. Të gjitha rrugës për të parë botimin. Tregimet që kanë të bëjnë me pajtimin e popujve në ish-Jugosllavi, të përbashkëtat, ballafaqimin me të kaluarën e mbi të gjitha që bëjnë thirrje për paqe, do t’i japin formë librit të katërt të nxjerrë nga konkursi “Biber”. Mes faqeve do të shtypet edhe tregimi “Ptičice” nga Bojan Krivokapiq nga Novi-Sadi, që ka zënë vendin e parë. Pastaj tregimi “Kućica u šumi” nga Alma Tabak nga Sarajeva, që ka zënë vendin e dytë, dhe tregimit “Trokut” nga Maja Halapir nga Samobori, që ka zënë vendin e tretë. Njëlloj si në edicionet e kaluara, autorët e tri tregimeve më të mira do të shpërblehen e përmbledhja shumëgjuhëshe me tregime pritet që të dalë në dritë në vjeshtë.

Këtë vit juria është përbërë nga poetja kroate Tatiana Gromac, që nxiti debat për koleksionin e saj të parë me poezi “Nešto nije u redu”? (Diçka s’është në rregull?), Anton Berishaj, botues i disa librave poetikë, si “Lule mëngjesi”, pastaj librat studimorë “Retorika dhe letërsia” dhe “Letërsia performative”, për të cilin ka marrë shpërblimin vjetor kombëtar për librin më të mirë në fushën e studimeve dhe eseistikës për vitin 2010, të cilin e ndan Ministria e Kulturës e Republikës së Kosovës, e që njëkohësisht njihet edhe si përkthyes. Anëtar është dhe shkrimtari Selvedin Avdiq nga Bosnja, novela debutuese e të cilit “Seven Terrors” (2010) bëri bujë ndërkombëtarisht dhe u përkthye edhe në anglisht nga shkrimtari e përkthyesi australian Coral Petkovich.