Kulturë

“Reconnection 2.0” për shkëmbime kulturore midis Kosovës e Serbisë

“Reconnection 2.0” për shkëmbime kulturore midis Kosovës e Serbisë

Artistë nga Kosova do të bëhen rezidentë njëmujorë në Serbi dhe anasjelltas. E qëllimi është njohja dhe shkëmbimet kulturore midis dy shteteve. Gjatë tre vjetëve do të organizohen gjithsej 12 rezidenca artistike, të cilat synojnë të shërbejnë si hapësira për artistë të fushave të ndryshme, që të prodhojnë vepra nga fushat e tyre përkatëse. “Tash e dy dekada, për çdo hap të bërë nga politika në procesin e normalizimit të marrëdhënieve, kultura i ka bërë dhjetë, edhe atë në mënyrë krejt sporadike, duke u varur nga vullneti i grupeve të ndryshme të aktivistëve, pa ndonjë plan sistematik”, ka thënë Aurela Kadriu, menaxhere e projektit nga “Qendra Multimedia”

 

Artistë nga Kosova do të bëhen rezidentë njëmujorë në Serbi dhe anasjelltas. E qëllimi është njohja dhe shkëmbimet kulturore midis dy shteteve. Gjatë tre vjetëve do të organizohen gjithsej 12 rezidenca artistike, të cilat synojnë të shërbejnë si hapësira për artistë të fushave të ndryshme, që të prodhojnë vepra nga fushat e tyre përkatëse. “Tash e dy dekada, për çdo hap të bërë nga politika në procesin e normalizimit të marrëdhënieve, kultura i ka bërë dhjetë, edhe atë në mënyrë krejt sporadike, duke u varur nga vullneti i grupeve të ndryshme të aktivistëve, pa ndonjë plan sistematik”, ka thënë Aurela Kadriu, menaxhere e projektit nga “Qendra Multimedia”

“Reconnection 2.0” është titulli i rezidencave më të reja, që kanë për qëllim të shërbejnë si hapësira për artistë nga fusha të ndryshme, si letërsi, aktrim, muzikë, arte pamore, kostumografi e koreografi, që përgjatë një muaji të reflektojnë dhe prodhojnë vepra nga fushat e tyre përkatëse. Thirrja e parë për artistë mbi moshën 20-vjeçare, e hapur në fund të javës së parë të prillit, mbyllet (sot) e premte në mesnatë.

Rezidenca është duke u organizuar në kuadër të programit “Reconnection 2.0”, që implementohet nga “Qendra Multimedia” në Prishtinë dhe “Heartefact Fund” në Beograd. Programi trevjeçar, sipas përshkrimit në ueb-faqe, do të përpiqet të ndërtojë bashkëpunim dhe shkëmbim kulturor midis dy shteteve. Përgjatë tre vjetëve të implementimit të projektit “Reconnection 2.0” do të organizohen gjithsej 12 rezidenca artistike njëmujore. E në këtë fazë të thirrjes do të mund të përfitojnë katër artistë, dy nga Kosova e dy nga Serbia.