Kulturë

Komuna e Ministria me thirrje për projekte kulturore, shmangin pandeminë

Komuna e Prishtinës ka hapur thirrjen publike për të konkurruar ata që planifikojnë të organizojnë festivale, që kanë aktivitete vjetore në kulturë, organizatorëve të ngjarjeve muzikore dhe shoqërive kulturore e artistike. Në këtë fazë, institucioni lokal ka planifikuar që t’i shpërndajë 300 mijë euro

Për Komunën e Prishtinës dhe Ministrinë e Kulturës pandemia nuk ekziston kur bëhet fjalë për mbështetjen e projekteve të pavarura kulturore. Si njëra ashtu edhe tjetra, sivjet kanë hapur thirrje publike për mbështetjen e projekteve kulturore e artistike në të njëjtën formë si vitet e kaluara. Përderisa Ministria kishte hapur thirrjen në shkurt, Komuna e Prishtinës këtë e ka bërë në mars.

 

Në ditën e 11-të të këtij muaji, Komuna e Prishtinës ka hapur thirrjen publike për organizatat joqeveritare, individët dhe bizneset që të konkurrojnë me projekt-propozime për organizimin e aktiviteteve kulturore sa u përket artit vizual e figurativ, botimeve, kinematografisë e teatrit. Kurse të mërkurën mundësi për të konkurruar u është dhënë edhe atyre që planifikojnë të organizojnë festivale, që kanë aktivitete vjetore në kulturë, organizatorëve të ngjarjeve muzikore dhe shoqërive kulturore e artistike. Por, ashtu sikurse Ministria e Kulturës, as Komuna nuk ua përshtat thirrjet rrethanave të pandemisë e për këtë kritikohet nga komuniteti kulturor

Për Komunën e Prishtinës dhe Ministrinë e Kulturës pandemia nuk ekziston kur bëhet fjalë për mbështetjen e projekteve të pavarura kulturore. Si njëra ashtu edhe tjetra, sivjet kanë hapur thirrje publike për mbështetjen e projekteve kulturore e artistike në të njëjtën formë si vitet e kaluara. Përderisa Ministria kishte hapur thirrjen në shkurt, Komuna e Prishtinës këtë e ka bërë në mars.

Në ditën e 11-të të këtij muaji, Komuna ka hapur thirrjen publike për organizatat joqeveritare, individët dhe bizneset që të konkurrojnë me projekt-propozime për organizimin e aktiviteteve kulturore sa u përket artit vizual e figurativ, botimeve, kinematografisë e teatrit. Kurse të mërkurën mundësi për të konkurruar u është dhënë edhe atyre që planifikojnë të organizojnë festivale, që kanë aktivitete vjetore në kulturë, organizatorëve të ngjarjeve muzikore dhe shoqërive kulturore e artistike. Këto thirrje janë hapur në kuadër të fazës së parë të mbështetjes së skenës së pavarur kulturore. Mundësia e aplikimit është e hapur deri në ditën e 20-të pas publikimit nga Komuna. Në këtë fazë institucioni lokal ka planifikuar që të shpërndajë 300 mijë euro. Në linjën e subvencioneve dhe transfereve në kulturë, Komuna sivjet ka në dispozicion 700 mijë euro. Vitin e kaluar, në fazën e parë, Komuna kishte planifikuar të ndante 350 mijë euro. Konkursi ishte hapur në janar, përderisa në fazën e dytë me 100 mijë e konkursi ishte hapur në shtator. Por pos thirrjeve tradicionale, në prill ishin dhënë edhe 30 mijë euro si ndihmë për aktivitetet në kushte pandemie në thirrjen publike që u titullua “#rriNshpi me neve”.