Kulturë

Transformimi arkitekturor i Prishtinës përballë humbjes së identitetit

Prishtinë, 6 dhjetor – Në një qytet jo fort të madh siç është Prishtina, s’duhet bërë shumë rrugë për ta deshifruar historinë e tij. Nëpërmjet një ecjeje nëpër lagjet qendrore, kalohet nëpër periudha të ndryshme historike.

 

Prishtinë, 6 dhjetor – Në një qytet jo fort të madh siç është Prishtina, s’duhet bërë shumë rrugë për ta deshifruar historinë e tij. Nëpërmjet një ecjeje nëpër lagjet qendrore, kalohet nëpër periudha të ndryshme historike.

Gjurmët e tyre i ka lënë arkitektura. Nxjerr në pah edhe ndërhyrjet e vrazhda në raport me të kaluarën. Në disa raste ajo është fshirë tërësisht. Qyteti u shndërrua në miks që rrezikon identitetin. Nëse ende nuk e ka humbur tashmë.