Kulturë

Qeveria njëanshëm shtyn pagesat e tarifave për vepra audiovizuale

Deri më 1 prill të vitit që vjen, autorëve e producentëve të veprave audiovizuale nuk do t’u paguhet asnjë cent për ritransmetimin e veprës së tyre nga operatorët kabllorë

Pa u bërë dy javë prej miratimit, Qeveria ka ndryshuar Vendimin për tarifat për shfrytëzimin e veprave audiovizuale me të drejta autoriale. Konkretisht, ka shtyrë afatin e pagesave që do të bënin operatorët kabllorë ndaj atyre që bartin të drejtat e autorit për veprën e transmetuar. Këtë e ka bërë njëanshëm pas një takimi që kryeministri Avdullah Hoti kishte me përfaqësuesit e operatorëve kabllorë. Përderisa, sipas Qeverisë, kjo është bërë për shkak të pandemisë, VAPIK, shoqata për menaxhimin kolektiv të të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta në fushën audiovizuale, e ka kundërshtuar këtë qasje. Madje, sipas saj, në këtë rast është shkelur edhe Ligji për mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtat e përafërta përderisa janë shfrytëzuar të gjitha mundësitë ligjore dhe Qeveria nuk ka pasur të drejtë që njëanshëm ta ndryshojë vendimin.

 

Pa u bërë dy javë prej miratimit, Qeveria ka ndryshuar Vendimin për tarifat për shfrytëzimin e veprave audiovizuale me të drejta autoriale. Konkretisht, ka shtyrë afatin e pagesave që do të bënin operatorët kabllorë ndaj atyre që bartin të drejtat e autorit për veprën e transmetuar. Këtë e ka bërë njëanshëm pas një takimi që kryeministri Avdullah Hoti kishte me përfaqësuesit e operatorëve kabllorë. Përderisa, sipas Qeverisë, kjo është bërë për shkak të pandemisë, VAPIK, shoqata për menaxhimin kolektiv të të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta në fushën audiovizuale, e ka kundërshtuar këtë qasje. Madje, sipas saj, në këtë rast është shkelur edhe Ligji për mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtat e përafërta përderisa janë shfrytëzuar të gjitha mundësitë ligjore dhe Qeveria nuk ka pasur të drejtë që njëanshëm ta ndryshojë vendimin.

Të premten Qeveria me propozim të ministres së Kulturës, Vlora Dumoshi, ka ndryshuar Vendimin që mori më 19 tetor sa u përket tarifave të përgjithshme mujore për shfrytëzimin e lëndës së mbrojtur me rastin e ritransmetimit. Në vendimin paraprak Qeveria kishte vendosur që Vendimi të hynte në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare. Publikimi bëhet rreth dy javë pas miratimit të një vendimi.