Kulturë

Si po i ndërtojmë objektet e religjionit?

Këtë opinion timin po e filloj me thënien popullore, të mençur dhe shumë domethënëse: “Më mirë vonë se hiç“. Këtu e kam fjalën për tri objektet e religjionit në Prishtinë. Pra, për Kishën Ortodokse, Katedralen Katolike dhe Xhaminë e Madhe në Prishtinë. Që në fillim më duhet të them se besimtarët e të gjitha konfesioneve kanë të drejtë t’i kenë objektet e tyre. Kjo nuk mund dhe as nuk duhet të mohohet.

 

Këtë opinion timin po e filloj me thënien popullore, të mençur dhe shumë domethënëse: “Më mirë vonë se hiç“. Këtu e kam fjalën për tri objektet e religjionit në Prishtinë. Pra, për Kishën Ortodokse, Katedralen Katolike dhe Xhaminë e Madhe në Prishtinë. Që në fillim më duhet të them se besimtarët e të gjitha konfesioneve kanë të drejtë t’i kenë objektet e tyre. Kjo nuk mund dhe as nuk duhet të mohohet.

Detyra projektuese, lokacioni, projektimi dhe ndërtimi i tyre duhet të bëhen në mënyrë shumë profesionale dhe analitike.